Pieniądze są wysyłane do ośrodków w Polsce, którymi się opiekujemy. Wysyłamy bankowe “money order’ lub przesyłamy kwotę drogą elektroniczną bezpośrednio do ośrodków. Każdy Ośrodek przysyła nam potwierdzenie, że pieniądze otrzymał jak również informacje na co pieniądze zostały zużyte. Te informacje są też przekazywane ‘opiekunowi’ w Polsce. Opiekun potwierdza prawdziwość informacji.


Koszty administracyjne Fundacji są bardzo niskie !

Każda organizacja, żeby działać potrzebuje lokalizacji, konta bankowego, internetu, materiałów biurowych i ludzi do pracy. Jak to wygląda w naszej Fundacji?

Fundacja im. św. Brata Alberta w Calgary nie posiada stałego miejsca na biuro. Zebrania odbywają się w Domu Polskim, w sali parafialnej, lub w domach członków Fundacji. Dlatego Fundacja nie ponosi żadnych kosztów z tym związanych. Każdy z członków Zarządu używa swoich materiałów biurowych i znaczków pocztowych i nie jest to rekompensowane z pieniędzy Fundacji. Nie jest to wymóg ale tak się przyjęło. Koszt utrzymania skrytki pocztowej i strony internetowej jest zwykle pokrywany przez dodatkowe dotacje członków Zarządu. Wszyscy członkowie Zarządu pracują społecznie, nie pobierając żadnych pieniędzy za swoją pracę. Z pieniędzy Fundacji utrzymywane jest konto bankowe i opłacane przesyłki pieniędzy do ośrodków w Polsce, którym pomagamy. Dlatego nasze roczne wydatki administracyjne wynoszą około $200 (~1%).

Zarząd Fundacji jest otwarty na chętnych do pracy wolontariuszy, którzy chcieliby wejść w skład naszego Zarządu lub mogliby pomagać nam w organizowanych przez nas akcjach charytatywnych. Prosimy o kontakt z nami. Wielką pomocą jest również propagowanie działalności Fundacji wśród swoich znajomych, zachęcanie do składania donacji w sali parafialnej polskiego kościoła pod wezwaniem “Our Lady Queen of Peace” w każdą pierwszą niedzielę miesiąca.


Tak.


Fundacja jest oficjalnie zarejestrowaną kanadyjska organizacją charytatywną i posiada tzw. ‘charitable Registration Number’:

(888032661RR0001).
(Canada Revenue Agency: www.cra-arc.gc.ca/charites/)
Oficjalna nazwa Fundacji w języku angielskim brzmi: ‘Relief Foundation for Poland’.

Każdy, kto wpłaci na konto Fundacji ponad $14.99 rocznie, otrzyma – pocztą lub do rąk własnych – zaświadczenie do odpisu podatkowego najpóźniej do końca lutego.
(Uwaga! Przy niższych kwotach zaświadczenie wydajemy tylko na żądanie ofiarodawcy.)

Dom Samotnej Matki w Kiekrzu k. Poznania
ul. Kierska 10, 62-090 Rokietnica

e-mail: dsmkiekrz@faustyna.pl

tel. +48 61 842-80-04

  • Dom prowadzony jest przez Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia i udziela pomocy dla samotnych, bezdomnych, kobiet z dziećmi i kobiet w ciąży.
  • Siostry zapewniają mieszkanie i wyżywienie oraz pomoc w opiece nad dziećmi Siostry i kobiety przebywające w ośrodku wspólnie prowadzą małe gospodarstwo rolne i sad na potrzeby ośrodka.
  • Samotne matki przyjmowane są do ośrodka na ogół na pół roku i mogą przybywać maksymalnie do roku. Każdy przypadek rozpatrywany jest indywidualnie i siostry starają się pomóc dziewczynom znaleźć pracę i „stanąć na nogi”. W ośrodku zatrudniony jest psycholog oraz dostępna jest pomoc prawna oraz opieka pielęgniarki położnej (wolontariat).
  • Ośrodek ma możliwości przyjęcia w tym samym czasie około 15 matek i 15-20 dzieci. Średnio przebywa w nim około 30 osób.
  • Poza miesięcznymi dotacjami z Urzędu Miasta Poznań (kwoty nie wystarczają na pokrycie opłat za prąd i gaz), Dom w Kiekrzu nie ma innego finansowania i w zasadzie nie posiada regularnych sponsorów. Dom otrzymuje z zewnątrz wpłaty od indywidualnych osób (nieregularne, po około 100-200 złotych) oraz dary od firm z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Dotacje z naszej Fundacji (około $2,000 – 3,000 rocznie) są znaczącym wsparciem dla Domu w Kiekrzu.
  • Więcej o historii ośrodka i pomocy niesionej przez Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia na stronie: www.faustyna.pl
        

Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza
Szczecinek
ul. Kościuszki 30

Świetlica jest prowadzona przez siostry Niepokalanki . Opiekują się one dziećmi, które po zajęciach szkolnych przychodzą, żeby odrobić lekcje, bawić się, zjeść gorący posiłek….. Są to dzieci z rodzin, w których tego wszystkiego brakuje.