W jaki sposób przekazywane są pieniądze do Polski?

 

Pieniądze są wysyłane do ośrodków w Polsce, którymi się opiekujemy. Wysyłamy bankowe “money order’ lub przesyłamy kwotę drogą elektroniczną bezpośrednio do ośrodków. Każdy Ośrodek przysyła nam potwierdzenie, że pieniądze otrzymał jak również informacje na co pieniądze zostały zużyte. Te informacje są też przekazywane ‘opiekunowi’ w Polsce. Opiekun potwierdza prawdziwość informacji.