Tak.


Fundacja jest oficjalnie zarejestrowaną kanadyjska organizacją charytatywną i posiada tzw. ‘charitable Registration Number’:

(888032661RR0001).
(Canada Revenue Agency: www.cra-arc.gc.ca/charites/)
Oficjalna nazwa Fundacji w języku angielskim brzmi: ‘Relief Foundation for Poland’.

Każdy, kto wpłaci na konto Fundacji ponad $14.99 rocznie, otrzyma – pocztą lub do rąk własnych – zaświadczenie do odpisu podatkowego najpóźniej do końca lutego.
(Uwaga! Przy niższych kwotach zaświadczenie wydajemy tylko na żądanie ofiarodawcy.)

Dom Samotnej Matki w Kiekrzu k. Poznania
ul. Kierska 10, 62-090 Rokietnica

e-mail: dsmkiekrz@faustyna.pl

tel. +48 61 842-80-04

  • Dom prowadzony jest przez Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia i udziela pomocy dla samotnych, bezdomnych, kobiet z dziećmi i kobiet w ciąży.
  • Siostry zapewniają mieszkanie i wyżywienie oraz pomoc w opiece nad dziećmi Siostry i kobiety przebywające w ośrodku wspólnie prowadzą małe gospodarstwo rolne i sad na potrzeby ośrodka.
  • Samotne matki przyjmowane są do ośrodka na ogół na pół roku i mogą przybywać maksymalnie do roku. Każdy przypadek rozpatrywany jest indywidualnie i siostry starają się pomóc dziewczynom znaleźć pracę i „stanąć na nogi”. W ośrodku zatrudniony jest psycholog oraz dostępna jest pomoc prawna oraz opieka pielęgniarki położnej (wolontariat).
  • Ośrodek ma możliwości przyjęcia w tym samym czasie około 15 matek i 15-20 dzieci. Średnio przebywa w nim około 30 osób.
  • Poza miesięcznymi dotacjami z Urzędu Miasta Poznań (kwoty nie wystarczają na pokrycie opłat za prąd i gaz), Dom w Kiekrzu nie ma innego finansowania i w zasadzie nie posiada regularnych sponsorów. Dom otrzymuje z zewnątrz wpłaty od indywidualnych osób (nieregularne, po około 100-200 złotych) oraz dary od firm z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Dotacje z naszej Fundacji (około $2,000 – 3,000 rocznie) są znaczącym wsparciem dla Domu w Kiekrzu.
  • Więcej o historii ośrodka i pomocy niesionej przez Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia na stronie: www.faustyna.pl
        

Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza
Szczecinek
ul. Kościuszki 30

Świetlica jest prowadzona przez siostry Niepokalanki . Opiekują się one dziećmi, które po zajęciach szkolnych przychodzą, żeby odrobić lekcje, bawić się, zjeść gorący posiłek….. Są to dzieci z rodzin, w których tego wszystkiego brakuje.