Misja Fundacji


Fundacja im. św. Brata Alberta w Calgary zaczęła swoją działalność w styczniu 1990 roku. Był to odzew na docierające z Polski dramatyczne wieści o pogarszających się warunkach życia, czy wręcz wizji głodu w niektórych środowiskach w kraju. Oczywiście najbardziej cierpią w takich sytuacjach najsłabsi, a więc staruszkowie, chorzy oraz dzieci z rodzin rozbitych czy zagrożonych. Tym właśnie ludziom Fundacja stara się pomóc.

Minęło wiele lat od chwili założenia Fundacji im. św. Brata Alberta w Calgary. W Polsce zaszły duże zmiany. Jednakże potrzeba pomocy jest w dalszym ciągu ogromna. Rosną dysproporcje między tymi, którzy sobie radzą, a tymi, którzy nie bardzo mogą odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Mamy tutaj na myśli całą masę ludzi bezrobotnych, którzy głównie ze względu na wiek nie mają pracy. Ciągle są opuszczone czy zaniedbywane dzieci, wzrasta liczba emerytów i rencistów, którym nie wystarcza pieniędzy na podstawowe potrzeby. Dotacje rządowe maleją. Sponsorów trudno znaleźć. Dlatego też pragniemy zaapelować do wszystkich ludzi dobrej woli o wsparcie naszych akcji.
Składamy serdeczne podziękowania naszym dotychczasowym ofiarodawcom i zapraszamy wszystkich do współpracy.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *