Kontakt z nami / Contact Us

ADRES FUNDACJI / ADDRESS

Fundacja im. św. Brata Alberta / Relief Foundation for Poland
P.O. Box 21015. Dominion Postal Outlet
T2P 4H5 Calgary, Alberta, Canada

TELEFON / TELEPHONE

Elżbieta Kiegler: 403.995.2062

E-MAIL                Proszę wypełnić poniższą formę / Please complete the form below
___________________________________________________________________________________________