Roczne podsumowania

Rok fiskalny Fundacji pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

Dziękujemy za każdy $1.00 od Państwa i za Wasze dobre serca, ważne zawsze, ale szczególnie bezcenne w okresach przedświątecznych.

 • Fundacja rozlicza się co roku z Canada Revenue Agency-Charities and giving
 • (*) – niewykorzystane w danym roku pieniądze są wysyłane do Polski w roku następnym
 • (**) – (biuro) opłaty administracyjne (np. toner, papier, etc.), bankowe i pocztowe (np. znaczki, listy polecone, etc.), administracja www,  są na ogół pokrywane  przez dodatkową dotację członków Fundacji (dlatego w wykazie jest $0.0). Również opłata za skrzynkę pocztową z reguły pokrywana jest przez członka Fundacji-jako donacja.

Rok 2021

 • (*) Donacje/Akcje: $ 15,390.00
 • Dystrybucja zebranych pieniędzy:
  • pieniądze wysłane do Polski: $15 900.00
  • opłata bankowa: $155.00
  • skrzynka pocztowa : $0.00 ($229.00)  (**)
  • biuro: $0.00 (**)

Rok 2020

 • (*) Donacje/Akcje: $13,874.00
 • Dystrybucja zebranych pieniędzy:
  • pieniądze wysłane do Polski: $8,880.00
  • opłata bankowa: $155.00
  • skrzynka pocztowa: $0.00 ($209.00)  (**)
  • biuro: $0.00 (**)

Rok 2019

 • (*) Donacje/Akcje: $16,214.00
 • Dystrybucja zebranych pieniędzy:
  • pieniądze wysłane do Polski: $17,200.00
  • opłata bankowa: $215.00
  • skrzynka pocztowa: $0.0 ($205.00) (**)
  • biuro: $0.00 (**)

Rok 2018 

 • (*) Donacje/Akcje: $10,256.00
 • Dystrybucja zebranych pieniędzy:
  • pieniądze wysłane do Polski: $8450.00
  • opłata bankowa: $125.00
  • skrzynka pocztowa: $0.0 ($200.00) (**)
  • biuro: $0.00 (**)

Rok 2017 

 • (*) Donacje/Akcje: $17,724.00
 • Dystrybucja zebranych pieniędzy:
  • pieniądze wysłane do Polski: $15,900.00
  • opłata bankowa: $90.00
  • skrzynka pocztowa: $0.00 ($195.00) (**)
  • biuro: $0.00 (**)

Rok 2016

 • (*) Donacje/Akcje: $21,816.00
 • Dystrybucja zebranych pieniędzy:
  • pieniądze wysłane do Polski: $23, 400.00
  • opłata bankowa: $180.00
  • skrzynka pocztowa: $0.00 ($188.00) (**)
  • biuro: $0.00 (**)

Rok 2015

 • (*) Donacje/Akcje: $19,100.00
 • Dystrybucja zebranych pieniędzy:
  • pieniądze wysłane do Polski: $19,100.00
  • opłata bankowa:  $183.00
  • skrzynka pocztowa: $181.00 (**)
  • biuro: $0.00 (**)

Rok 2014

 • (*) Donacje/Akcje: $15,164.00
 •  Dystrybucja zebranych pieniędzy:
  • pieniądze wysłane do Polski: $12,800.00
  • opłata bankowa $178.oo
  • skrzynka pocztowa: $0.00 ($181.00) (**)
  • biuro: $0.00 (**)

Rok 2013S2013

 • (*)   Donacje/Akcje: $19,394.00
 • Dystrybucja zebranych pieniędzy:
  • pieniądze wysłane do Polski: $19,000.00
  • opłata bankowa: $201.00
  • skrzynka pocztowa: $0.0 ($181.00) (**)
  • biuro: $0.00 (**)

Sprawozdania z lat poprzednich są dostępne do wglądu na zebraniach Fundacji (kontakt).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *